dornmethod © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Fallstudier

 

 

 

Fallstudier 

 

 

Samling av fallstudier.

 

Här skall i mån av tid och tillgänglig material byggas upp en liten samling av

fallstudier ur egen praktisk erfarenhet. Uppgifterna är tagna från egna behandlingsanteckningar och dokumentation.

 

 

Fallstudie 1 - Skolios

En kvinna i 40års åldern har sökt för behandling av svår skolios med smärtor som hon haft sedan spädbarnsåldern. Kvinnan har i tonårsåldern haft korsett som dock inte har gett någon större förbättring.

Undersökningen av benlängden visade att vänsterbenet var ca 1cm längre än höger benet. Benlängdsskillnaden är/var inte orsaken till skoliosen och den åtgärdades av patienten själv genom instruktioner att göra en korrigerande benrörelse 3 gånger. Vidare visade under-sökningen att vänster höftben hade förskjutits (roterat) bakåt och korsbenet hade följt med på samma sida vilket hade lett till smärtor. Med hjälp av naturliga gårörelse och lätt till medel tryck mot vänster höftbenet och korsbenet bakifrån rättades till snedställningen och smärtorna försvann direkt därefter.

Skoliosbehandling: kvinnans ryggrad visade i lägre bröstrygg/övre ländrygg en stark kurva åt vänster, från mellersta bröstrygg upp till övre bröstrygg fanns en ganska stark kurva åt höger.

 

                     

bild1                                                                bild 2

 

Bild 1 visar kvinnans rygg innan skoliosbehandlingen enligt Dornmetod påbörjades. Bild 2 visar kvinnans rygg exakt en vecka senare efter andra behandlingen (den övre skoliosen/högerkurva behandlades efter bilden togs). Kvinnan har då under veckan också utfört egen behandling helt själv med tidsåtgång ca 30 sekunder för korrigering av både kurvor 3 gånger om dagen (totalt alltså can 1,5-2 minuter om dagen!). Övningar görs t ex med hjälp av en dörrkarm och kräver inga andra speciella hjälpmedel och kan utföras med kläderna på.

Då kroppen har byggt upp muskulaturen, vävnad etc med skoliosen som utgångsläge (se i bild 2 ryggens muskulatur på höger sida) krävs att patienten fortsätter med hemövningar över en längre period och få ett fåtal kompletterande Dorn-behandlingar. Då anpassar sig kroppens muskulatur till den nya rakare hållningen vilket leder till att effekten av behandlingen blir varaktig.

 

Själv har jag på samma sätt enbart med hjälp av Dorn-övningarna korrigerat en lättare dubbel skolios på min rygg. Det hela tog 3 veckor och kontrollerades veckovis av en erkänd duktig kiropraktor i Skåne.

 

 

Fallstudie 2 - Smärtor i foten/domningar i händer

En kvinna i 70 års ålder sökte hjälp för akut smärta i hennes höger fot. Smärtan satt på fotens ovansida i förlängning med lilltån och 4e tån. Kvinnan kunde knappt gå och hade ännu större problem att gå i trappor. 'Det känns som har brutit foten' men när jag frågade när smärtorna började först så sa hon att den kom plötsligt när hon satt hemma på soffan!

 

Då kvinnan inte hade gjort något som helst som kunde ha lett till ett brott i foten undersöktes foten närmare. Positionen av smärtorna på foten la på Blåsmeridianens bana och då var det nära till hands att kontrollera kvinnans 3 ländkota som har en stark koppling till Blåsmeridianen. Hennes 3e ländkota var tydligt förskjuten till höger och kvinnan upplyste mig om en ett gammalt diskbråk just vid 3e ländkota. Jag bad kvinnan att pendla med ett ben samtidigt som jag höll min tumme mot 3e ländkotans höger sida (närmare bestämt mot taggutskottet).

Efter ca 5 minuters behandling satt ländkotan rätt igen och ca 15 minuter senare hade smärtan i foten släppt helt och hållet och har inte återkommit sedan dess. Kvinnan visade mig sen hur hon brukar sitta på sin soffa vilket enkelt kunde förklara varför ländkotan har förskjutits ur sitt normala läge.

 

Samma kvinna behandlades ca 9 månader senare för problem med att hon hade domningar i händer så gott som varje morgon efter hon vaknat. Hennes nackkotor C6 och C7 var förskjutna och hela hennes nackmuskulatur var väldigt spänd. Efter uppmjukning av muskulaturen med hjälp av en s. k. 'Aktivator' massage-apparat (den är guld värd) kunde vi gemensamt arbeta med att få nackkotorna rätt igen. Nackkotorna hamnade rätt igen och kvinnan berättade några veckor senare att domningar hade upphörd och inte kommit tillbaka.

Kvinnan fick hemövningar som förhoppningsvis ska hjälpa henne undvika sådana problem framöver. 

 

 

 

Fallstudie 3 - diskbråck - lordos

En 21 årig kille som har haft ont i ryggen sedan 3 år tillbaks sökte hjälp för sina bekymmer. Enligt en tidigare computerscanning av ryggen visar hans rygg diskbråck i ländrygg mellan 5:e ländkota (L5) och korsbens 1:a kota (S1) samt ett diskbråck mellan 4:e och 5:e ländkota (L4/L5). Mannen känner för tillfälle inga större problem med ryggen och en undersökning med hjälp av zonterap bekräftar detta.

 

Undersökning av ländryggen visar att lordosen (svanken) är väldigt lite utpräglad, dvs ryggen är ovanligt rak, medan den visar ingen vidare krökning/förskjutning i sidled.

 

Dornmetoden är bra på många diverse ryggproblem men inte lika effektiv vid en 'för rak rygg'. Patientens problem är att ryggraden saknar mycket av den så viktiga dämpningen som ryggradens S-kurva i vanligt fall ger; en felbelastning under en träning med vikter utlöste därför diskbråcken.

 

Patienten fick en s k Breuss-massage för att avlasta diskarna och sträcka ute rygggraden, rekommenderas att jobba med hållningsövningar, men ingen annan Dornbehandling.

 

 

Fallstudie 4 - nacken - rädsla

En ca 50-årig kvinna sökte för smärtor i nacken som kom från en nackspärr hon hade haft nyligen. Undersökningen visade att C7 (7:e nackkota) var förskjuten åt vänster. Behandlingen pågick i ca 15 minuter när nackkotan intog igen sin gamla rätta position. Kvinnan sa omeddelbart efter kotan hade flyttat sig: "nu har rädslan också släppt!"

 

Vad hade hänt?

 

Inom Dornmetoden är sambandet mellan vissa felställningar i ryggrad och emotionella/ psykiska bekymmer väl känd. Kvinnan hade troligtvis genom under en längre tids upplevd emotion av rädsla fått denna förskjutning på den för rädsla typiska ryggposition, C7. När nu kotan hamnade rätt igen släppte känslan av räddsla märkbart och tydligt direkt.

Det var första gången jag har hört någon säga det så tydligt och omeddelbart, vilket säkerligen beror på att kvinnan hade en väldigt utvecklad känsla för sin kropp och vad som pågår i den.

 

 

Fallstudie 5 - Skolios

En man i ca 45 års åldern sökte för akuta smärtor i ländrygg/korsben. Undersökningen visade en benlängdsskillnad av ca +0.5 cm på höger ben, ett bakåt vridet bäcken på höger sida, en mellanstark skolios i bägge länd- och bröstrygg samt förskjutna ländkotor L4/L5 åt vänster. Bild 1 är tagen innan första behandlingen.

 

  

bild 1 (20/1)                                      bild 2 (23/1)

 

Behandlingen bestod av en korrigering av benlängd, där skillnaden 'satt' i bäckenets symmetri, en korrigering av bäckenets bakåtvridning, en förbättring av förskjutning av kotor L4/L5 samt skolioskorrigering. Patienten visade stark förkortade/spännda muskler på kroppens högra utsida (bröstkorg nere till vaderna). Patienten fick därför 4 olika hemläxor där en övning jobbade speciellt mycket med att minska muskulära spänningen på högra sidan.

 

  

bild 3 (23/1)                                       bild 4 (30/1)

 

Bild 2 visar patienten innan andra behandlingen påbörjats, där en del av hemläxorna hade gjorts. Vid kontroll visade sig att benlängden hade stabiliserats dvs benen förblev lika långa sedan förre behandlingen. Bäckenet hade vridits bakåt på högra sidan igen vilket tydde på ett gammalt invand muskulärt mönster, korrigeringen behövdes. Korrigering av L4/L5 fortsatte, det blev dock inte helt tillfredställande. Sen jobbades med skoliosen. Bild 3 visar patienten efter andra behandlingen. Skoliosen hade då både pga av behandlingen och hemövningar blivit mycket mindre.

Bild 4 visar patienten förre tredje behandlingstillfälle, 10 dagar efter första behandlingen! Ryggsmärtorna hade försvunnit och patienten stod utan synlig skolios åt höger.

 

VIKTIG KOMMENTAR: detta patientfall visar tämligen en optimalfall där både behandlingen, hemläxor och muskulära stretchingövningar gav väldigt snabb utdelning. För att underhålla resultatet krävs det regelbundet hemläxor (mindre än 5 minuter om dagen). Inte alla skolioser försvinner så pass lätt men desto roligare när det händer...

 

 

Fallstudie 6 - Korsben i kläm

En man av nästan 90 år, hjälpt av sin familj, sökte för akuta smärtor i nedre ländrygg. Mannen hade trots sin ålder en imponerande fysik som tämligen säkert beror på dagliga omfattande cykelturer och promenader. Mannen kunde knappt gå i trappor och hade väldigt svårt att sätta/resa sig. Ryggproblemet ('det högg bara till') hade börjat när han hade försökt att hjälpa upp en annan person som hade ramlat. Olyckan hade skett 3 veckor innan, en behandling hade inte skett än så länge och trots starka smärt-stillande medikament (som mannen egentligen inte ville ha) hade ingen nämnvärd förbättring skett.

Vid undersökning visade sig smärtorna komma ifrån korsbenets (sakroiliakalled) högra sida som orsakades av en bakåtvridning av bäckenets högra sida. Vridningen av bäckenet hade gjort att sakroliliakalled kommit i kläm.

Efter några minuters mobilisering av korsbenet där patient och terapeut jobbade gemensamt släppte smärtan mer och mer. Restsmärtan som återstod kan säkerligen härledas från den 3 veckors period där sättes- och ryggmuskulaturen var väldigt spännda för att skydda ryggen från eventuella vidare felaktiga rörelse. Jag fick senare reda på att mannen ifråga tillbringade nästa dag med att avfrosta sin frys och gå en 5km promenad genom hela staden för att handla!! Under den enda uppföljningsbehandlingen jobbades med att mjuka upp muskulaturen. Synd bara att mannen fick gå i 3 veckor med smärtor och ta smärtstillande för en så pass enkel sak.

 

 

Fallstudie 7 - Hjärtarytmi och TH2

En man i 60 års ålder, som för övrigt var väldigt vältränad, hade haft en hjärtarytmi i flera år som han sökte hjälp för. Han hade undersökts noggrannt på ett kardiologiskt sjukhus som tyvärr inte kunde hitta orsaken till arytmin. På senare tid hade patienten fått känslan att artymin förändrades/försämrades beroende på sitt- eller sovposition, vilket ledde till att han ville prova Dornmetod för att utesluta ryggraden som ursak till problemet.

Undersökningen visade till en början en rejäl skillnad i benlängd (1cm) som försvann när fotled och knäled hade förts tillbaka i sitt optimala läge. Benlängdsskillnaden i sin tur hade lett till ett snedställt bäcken, en relaterad skolios (s-formad) som fortplantade sig hela vägen upp till övre bröstrygg och nacken. 

Vid hjärtproblem gäller det alltid att extra noggrannt kolla andra bröstkotan (TH2) som, mycket riktigt, visade sig här ha en felställning åt vänster hållet. Korrigeringen av bäckenet och skoliosen (i den mån det gick korrigera direkt) föregick korrigeringen av TH2. 

TH2 visade sig också ha en förskjutning 'in mot kroppen' vilket troligen härstammar från en idrottsolycka. Att korrigera en sådan felställning är väldigt svår med hjälp av Dornmetoden.

 

Återkopplingen efter behandlingen var att extraslagen hade i princip försvunnit helt.  Efter ca en vecka försökte kroppens 'minne' sakta men säkert återställa den gamla fast felaktiga positionen. Det blev en ny behandling och hemläxor för att etablera den nya positionen som den rätta. Det är just därför det är så viktigt att följa 'hemläxorna' för att etablera ett nytt kroppsminne med korrekt hållning.

Patienten berättade att en chefsläkare för en kardiologisk avdelning han pratat med hade aldrig hört talas om ett direkt samband mellan hjärtarytmi och sneddställda ryggkotor. Då har vi alla lärt oss något nytt! ;)

 

 

Fallstudie 8 - Whiplash skada nacke 

kommer snart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorn Method - NU OCKSÅ I SVERIGE!