• dornmethod © 2010 •

 

Dornmethoden

 

 

• Dorn-Method? Vad är det? »

Dorn-Method, har utvecklats genom tyska bonden och sågeriägägaren Dieter Dorn, är en alternativ manuel m .

 

 

 

 

 

Dorn-Methoden - Hur fungerar den? 

 

Ryggont?

Rygg-/nackont är en folksjukdom, som enligt siffror från  Universitets-sjukhuset MAS, minst 15% av vår befolkning lider av. Osakerna är många och skolmedicinen skiljer mellan degenerativa, inflammatoriska och infektions-relaterade sjukdomstillstånd samt deformationer.

Vår ryggrad har en central roll i vår kropp eftersom våra nervbanor löper genom den och ut till samtliga organ, muskler och leder.

Är vårt skelett rakt fungerar försörjningen som den ska. Är vår rygg däremot sned så kan nerver komma i kläm, vilket kan leda till att relaterade kroppsdelar som bl a hjärta, lungor, mage, njure, ben, armar kan börja visa sjukdomssympton.

 

 

Sjukdomssymptom och deras koppling till ryggraden (OBS: vissa symptom är inte enbart kopplat till en kota utan till en kombination av flera, inklusive korsben)

NACKKOTOR

C1 Huvudvärk, högt blodtryck, migrän, dåligt minne, kroniskt trötthet, yrsel,

C2 Bihåleinflammation, ögonsjukdomar, dövhet, öronsmärtor.

C3 Trigeminusneuralgi, akne, öronsus, tandvärk, dåliga tänder, karies,    tandköttsinflammation, tinitus

C4 Perm. snuva, nedsatt hörsel, spruckna läppor, kramp i läppor, polyper, inflammation av slämhinnorna

C5 Heshet, halsont, kronisk förkylning, struphuvudsinflammation

C6 Mandelinfektion, Krupp, stel nacke, smärtor i övre armen, kikhosta, struma

C7 Sjukdomar av sköldkörtel, förkylning, inflammation i skulderkapseln, depressioner, ångest

BRÖSTKOTOR

TH1 Skuldersmärtor, nackont, smärtor i nedre del av armen och/eller hand, inflammation av senskida i nedre del av armen, tennisarmbåge, tappat känseln i fingrar

TH2 Hjärtbesvär, hjärtrytmrubbningar, ångest, smärtor i bröstbenet

TH3 Bronkit, influensa, lunginflammation, hosta, andningsbesvär, störningar i bröstområde, asthma  

TH4 Gallblåsbesvär, gallstenar, gulsot, huvudvärk i sidan av huvudet

TH5 Leverstörningar, lågt blodtryck, blodbrist, trötthet, bältros, dålig blodcirkulation, arthritis, multipel skleros

TH6 Magbesvär, matsmältningsbesvär, sura uppstötningar, diabetes

TH7 Tolvfingertarmssår, magbesvär, hicka, vid störning av kotan över längre period: vitaminbrist, allmän svaghet

TH8 Mjältproblem, försvagat immunförsvar

TH9 Allergier, nässelutslag

TH10 Njurproblem, åderförkalkning, kronisk trötthet

TH11 Hudsjukdomar som akne, eksem, böld, grov hud, psoriasis

TH12 Tunntarmsbesvär, gaser, reumatism, tillväxtstörningar, infertilitet

LÄNDKOTOR

L1 Tjocktarmsbesvär, blodförsörjning av tarmen, förstoppning, diarré,

L2 Blindtarmsbesvär, magkramp, acidos, åderbråck

L3Graviditetsstörningar, menstruationsrubbningar, övergångsåldersbesvär, urinblåsbesvär, knäsmärtor – ofta i samband med urinblåsbesvär, impotens, sängvätning, hälsporre 

L4 Ischias, ryggskott, prostatastörningar, smärtor vid eller frekvent urinering,

L5 Dålig blodflöde i underben och fötter, kalla fötter, vadkramper, svullnad av fötter och ben

 

 

 

Boven i dramat 1

Ett bygge är bara så bra som sitt fundament!

Olika långa ben påverkar skelettets symmetri underifrån och leder till kompenserande förskjutningar i höft, rygg och nacke, allt för att  ändå ska hamna rakt.

 

Enligt traditionell uppfattning är skillnader i benlängd permanenta. Enligt Dorn-Methoden gäller detta dock bara för max 5-10% av befolkningen, mestadels pga olyckor och skador. Skillnader i benlängd är enligt Dorn beroende på olika stora glapp i benens leder (fot, knä, höft).

 

 

Boven i dramat 2

 

 

 

Människans upprätta gång tillsammans med uppfostran till antingen höger- eller vänsterhänt skapar stora problem. Våra skelett och vår hållning är inte anpassat för vårt moderna sätt att leva. Vi saknar omfattande, naturlig och omväxlande rörelse och har ersatt det med ensidiga rörelser som påverkar vår muskulatur och vårt skelett.

En högerhänt person kommer t ex i de flesta fallen att böja sig ner och plocka upp saker med höger hand.  Hennes muskulatur jobbar mycket ensidigt, vilket i sin tur gör det enklare för ryggkotor och leder att ändra sin optimala position.

 

Vad är Dorn-Methoden och hur fungerar den?

Dorn-Methoden kallas ibland för Dornterapi fast Dieter Dorn använder medvetet ordet Method för att påpeka att hans metod är en allmän tillgänglig behandlingsform.

Dorn-Methoden är ett aktivt samspel mellan patient och terapeut där terapeuten ’lånar ut sin tumme’. Terapeuten lokaliserar t ex förskjutningar i ryggraden genom att känna av ryggradens symmetri med tummarna.

Korrigeringar av led och kotor sker sen alltid genom rörelse t ex pendling med arm eller ben, samtidigt som terapeutens tumme på ett mjukt sätt ger motstånd tills ledet eller kotan av sig själv hamnar på rätt position. Patienten bestämmer intuitivt själv hur mycket han/hon vill luta sig mot terapeutens tumme.

Muskelspänningar som beror på förskjutningen av kotor släpper oftast  direkt efter korrigeringen. För att undvika att kroppen återgå till den gamla felställningen är det ytterst viktigt att patienten regelbundet gör övningar hemma som terapeuten visar. Genom att följa instruktioner av Dorn terapeuten lär sig kroppen att undvika ensidiga rörelse och därmed framtida felställningar av skelettet.

Som sidoeffekt efter en framgångsrik korrigering försvinner oftast besvär som har en koppling till en rättade kotan (se ovan).  

DornMetoden är en metod till självhjälp och kräver att patienten tar ansvar för sin egen hälsa. Han/hon skall göra övningarna som visas av terapeuten och aktivt följa terapeutens instruktioner.  

I samband med Dorn-Methoden ges även gärna en s k Breuss massage, en massageform utvecklad av Rudolf Breuss.

Se en kort introduktionsvideo om hur DornMetoden fungerar i praktiken.

Alla kan lära sig ’Dorn’, det krävs bara nyfikenhet  och intresse.

 

Meridianer + ryggkotor = Sant!

Dorn-Methoden är en holistisk metod som kopplar på ett fascinerande sätt gammal kinesisk läkekonst i form av meridianlära till felställningar av nack- och ryggkotor. Meridianer är energibanor (det finns 12 huvudbanor) som styr kroppens olika delars energibalans (Yin/Yang). På meridianbanorna befinner sig också de allra flesta akupunkturpunkterna som är kända. Enligt kinesisk medicin bildar en Yinmeridian + en Yangmeridian och en 'kroppsöppning' en funktionell grupp.

Så bildar t ex levermeridianen (Yin), gallblåsmeridianen (Yang) och ögonen en funktionell grupp (element Trä). Så kan en person med obalans i levermeridian ha återkommande problem med t ex röda ögon.

Funktionsgrupp

Element

Lagringsorgan

Yin-meridian

Transportorgan

Yang-meridian

Kroppsöppning
trä levermeridian gallblåsmeridian ögon
eld hjärtmeridian tunntarmsmeridian tunga
jord mjältmeridian magmeridian mun
metall lungmeridian tjocktarmsmeridian näsa
vatten njurmeridian blåsmeridian öron

Vissa ryggkotor har en stark koppling till enskilda eller flera meridianer och så kan en förskjuten ryggkota påverka meridianens energiflöde. Obalansen som uppstår kan leda till sjukdomar, besvär eller smärtor längs meridianens ledbana.        Kotorna som har en koppling till funktionsgruppen t ex lever/ gallblåsmeridian/ögonen är TH5, TH4, C2.

Ensidig huvudvärk  (med koppling till gallblåsmeridianen) kan exempelvis ha en koppling till via 4e bröstkotan och behandlas genom att rätta till kotans position.

Vissa smärtor i knä kan avhjälpas genom att rätta till 3e ländkotan som har en koppling till blåsmeridianen. Samma kota kan också kopplas t ex till hälsporre m m.

En erfaren Dorn terapeut med kunskap om meridianernas förlopp kan så koppla till synes ospecifika sjukdomssymptom till respektive meridian och kota.

 

 

 

 

 När skall Dorn-Methoden inte användas?

·         Vid akuta infektioner/inflammationer

·         Vid cancer

·         Vid benskörhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DornMetod - en naturlig väg till en smärtfri vardag